2261080100

Αρχική Η Εταιρία Επικοινωνία

ΑρχικήΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣΤρόποι πληρωμής

Τρόποι πληρωμής

Μέσω Χρεωστικής ή Πιστωτικής κάρτας

    Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με χρέωση πιστωτικής (Visa, Mastercard, Diners και American Express) είτε χρεωστικής είτε προπληρωμένης κάρτας εκδόσεως ανεγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής Τράπεζας, την οποία αποδέχεται προς συναλλαγή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εξόφληση γίνεται εφάπαξ ή με χρέωση δόσεων, από 3 έως και 50, αναλόγως ποσού με τις πιστωτικές κάρτες τύπου Visa, Mastercard, Diners και American Express.Έχετε τη δυνατότητα να συμφωνήσετε εξόφληση σε 4, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 και 60 δόσεις, εφόσον η κάρτα σας υποστηρίζει τον επιλεγμένο αριθμό δόσεων. Ατοκες δόσεις μπορεί να συμφωνηθούν μέχρι τον αριθμό των 4 δόσεων χωρίς επιβάρυνση της συνολικής αξίας αγοράς, ενώ από 6 δόσεις και πάνω ως εξής:

 • Για εξόφληση σε 6 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 4,30% επί της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 12 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 6,60% επι της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 18 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 8,90% επί της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 24 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 11.30% επί της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 30 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 13,60% επί της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 36 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 16.20% επί της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 42 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 18.70% επί της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 48 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 21.30% επί της αξίας αγοράς
 • Για εξόφληση σε 60 δόσεις επιβάρυνση ποσοστού 26.70% επι της αξίας αγοράς

Οι δόσεις προσφέρονται σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

 • Για αγορές έως 99.99 ευρώ δυνατότητα εξόφλησης με έως και 6 δόσεις
 • Για αγορές έως 299.99 ευρώ δυνατότητα εξόφλησης με έως και 12 δόσεις
 • Για αγορές έως 499.99 ευρώ δυνατότητα εξόφλησης με έως και 24 δόσεις
 • Για αγορές έως 999.99 ευρώ δυνατότητα εξόφλησης με έως και 36 δόσεις
 • Για αγορές άνω των 1000 ευρώ δυνατότητα εξόφλησης με έως και 60 δόσεις

Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της κατά την έγκριση και αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που συνεπάγεται την κατάρτιση της πώλησης (η χρέωση μπορεί να γίνει τότε ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο ή κάποια από τα είδη δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και πρέπει να παραγγελθούν από προμηθευτές). Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.

Με Μετρητά

   Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με μετρητά, καταβλητέα σε ταμείο καταστήματος, όταν ο πελάτης επιλέξει «παραλαβή από το κατάστημα», όπως ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω.

Με δανειοδότηση

    Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις με προϊόν καταναλωτικού-προσωπικού δανείου που μπορεί να ζητήσει και να λάβει από τις εκάστοτε συνεργαζόμενες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τράπεζες με τους όρους που στη σχετική αίτηση διαλαμβάνονται και με βάση τις πολιτικές χορήγησης δανείων που οι Τράπεζες αυτές εφαρμόζουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η διαδικασία αίτησης χορήγησης δανείου ξεκινάει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος στο οποίο ο πελάτης δηλώνει την επιθυμία του για υποβολή αίτησης χορήγησης δανείου και ορίζει το φυσικό κατάστημα στο οποίο επιθυμεί να μεταβεί για να ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.. Η αίτηση καταρτίζεται στο φυσικό κατάστημα και διαβιβάζεται αρμοδίως και η έγκριση της αίτησης περί χορήγησης δανείου του πελάτη, επαφίεται αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο και την αξιολόγηση της συνεργαζόμενης κάθε φορά Τράπεζας, και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καμία ευθύνη και καμία δέσμευση δεν αναλαμβάνει για τα κριτήρια ελέγχου και αξιολόγησης, ή σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης. Ο πελάτης οφείλει να υποβάλει απολύτως αληθή και ακριβή στοιχεία και έγγραφα με βάση την πολιτική χορηγήσεων που οι Τράπεζες εφαρμόζουν. Σε περίπτωση έγκρισης του δανείου, το προϊόν του δανείου διατίθεται απευθείας για την εξόφληση του τιμήματος ή μέρους αυτού αναλόγως της συμφωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Με αντικαταβολή

    Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις μέσω αντικαταβολής δηλαδή με την καταβολή του οφειλομένου ποσού στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη, διανομέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κατά την παράδοση των πωληθέντων στον δηλωθέντα στην παραγγελία, τόπο παράδοσης. Εξαιρείται η περίπτωση της αποστολής παραγγελίας άνω των 80 λίτρων σε περιοχές εκτός του πολεοδομικού ιστού των Δήμων που απαρτίζουν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λιβαδειά, οπότε η εξόφληση με αντικαταβολή δεν είναι δυνατή. Η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και είναι δεκτή για ποσά έως € 200 ενώ αποκλείεται για μεγαλύτερα ποσά. Σε περίπτωση συνολικού τιμήματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποστολής και λοιπών επιβαρύνσεων) ποσού μεγαλυτέρου των € 200 η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει την προκαταβολή μέρους του τιμήματος για την έναρξη εκτέλεσης της πώλησης είτε με καταβολή μετρητών σε κατάστημα είτε με την χρέωση πιστωτικής κάρτας του πελάτη, σε περίπτωση δε άρνησης του πελάτη να καταβάλει το ποσό της οριζομένης προκαταβολής, δικαιούται να απόσχει από την έναρξη εκτέλεσης των υποχρεώσεών της από την πώληση έως ότου συμμορφωθεί ο πελάτης προς την αξίωση αυτή. Αυτό ισχύει ιδίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περιπτώσεις που κάποιο ή κάποια από τα πωλούμενα προϊόντα απαιτείται να παραγγελθούν από προμηθευτή. Για όλες τις πωλήσεις με καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή, η επιβεβαίωση και αποδοχή της παραγγελίας γίνεται όπως σε όλες τις περιπτώσεις εγγράφως (ηλεκτρονική αλληλογραφία – e mail) αλλά στην περίπτωση αυτή, επιπρόσθετα γίνεται και τηλεφωνική επιβεβαίωση, απευθείας με τον πελάτη. Επίσης σε περίπτωση που για την αγορά ζητείται έκδοση τιμολογίου (πώληση σε επιτηδευματία) η αντικαταβολή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των 200 ευρώ συνολικά.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

    Ο πελάτης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις και επιβαρύνσεις στους παρακάτω αριθμούς τράπεζας:

        Τράπεζα             IBAN

 • Πειραιώς          GR 8501715950006595107714303
 • Εθνική              GR 8701103980000039844056844
 • Alpha                GR 5201402300230002002010420
 • Eurobank          GR 0202601190000940200287050

   Κατά την κατάθεση θα πρέπει ο πελάτης να καταθέσει ολόκληρο το τίμημα της πώλησης και τις λοιπές συμφωνίες, προσθέτοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του και τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας. Το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση logistirio@tolias.gr Η εξόφληση θα εμφανιστεί εντός τριών εργασίμων ημερών από την κατάθεση και τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα θα αποσταλούν μετά. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή του αριθμού λογαριασμού και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος.